Texty písniček

Home alone in this awful darkness

I don't even know where my dad or mum is

Never been a fan of animatronics

Can I get a grown-up to check in my closet?

Just heard a noise, I don't know where it went

To the right or the left, is it under my bed?

This must be a joke, and it´s all in my head

But what if I´m in hell and I´m already dead?

Calm down, take it slow

Check the halls, listen close

Shut that door better keep it closed

What´s behind it? I don´t wanna know

Fazbear´s pizza, thought it was gone

Freddy and his friends are far from done

Did you hear that? Now here they all come

Five long nights and I´m only on one


R.: Welcome home girls and boys

Time to play with brand new toys

Nightmares lurk inside your mind

Now no place is safe to hide

You have nowhere to run

So why not join the fun

At night we come to life

Come closer we don´t bite


I don´t believe that for one second

Gonna keep my distance and I´ll be pleasant

If you wanna be my friend then prove it

I got a flashlight and I know to use it

That´s right, step back from me

I´ll snap at you if you snap me

And then I´ll flash you when you try attacking me

I hope that I don´t run out of batteries

Oh my god, I´m on my own

Left alone, and I´m not that old

Wish there was a lock on the door

Where am I now? This is not my home

Oddly enough, feels like I´m not alone

Whoa sorry guys, but you got to go

My mom and dad are not comfortable

With robots watching me when I´m alone


R.:


Things haven´t been the same since my birthday

We went to Fazbear´s, that was the worst day

I´m cryin´ out now, somebody help me

Cuz when I open up my eyes they surround me

Why did it have to be me

Nobody else believes me

Will nothing here give me peace

Maybe death will set me free

No, I´m not giving up easy

Ain´t gonna let a cupcake eat me

You´re not real, I call your bluff

WAH that scare was real enough

Even when they´re not in business

I´m number one on Fredbear´s hit list

Time for the nightmares to go away

Nobody told you? We´re here to stay


R.:

V této strašné tmě doma sám

Ani nevím, kde je můj táta nebo máma

Nikdy jsem nebyl fanoušek animatroniků

Můžu by dospělý zkontrolovat moji skříň?

Právě jsem slyšel hluk, nevím, odkud šel

Napravo nebo nalevo? Je to pod mou postelí?

To musí být vtip a je to všechno v moji hlavě

Ale co když jse, v pekle a opravdu mrtvý?

Uklidni se, zpomal to

Zkontroluj haly, poslouchej blízko

Zavři dveře, lépe je drž zavřené

Co za nima je? Radši nechci vědět

Fazbear's pizza, myslel, že to je pryč

Freddy a jeho přátele nejsou zdaleka pryč

Slyšel jsi to? Teď tu všichni přicházejí

Pět dlouhých nocí a já jsem pouze v první


R.: Vítejte doma dívky a kluci

Je čas na hraní se zbrusu novýma hračkama

Noční můry číhají venku tvé mysli

Teď není žádné místo bezpečné na schování

Nemáš kam utéct

Tak proč se nepřipojíš k zábavě

V noci přicházíme k životu

Pojď blíž, mi nekoušeme


Já nevěřím, že za jednu sekundu

Že udržím vzdálenost a budu příjemná

Když chceš být můj přítel potom to dokaž

Mám baterku a vím jak ji použít

To je pravda, krok zpět ode mě

Já vás lapnu když vy lapnete mě

A potom na tebe posvítím, když na mě zkusíš zaútočit

Doufám, že mi nedojdou baterky

O můj bože, jsem sám

Samotný a nejsem tak starý

Byl tam zámek na dveřích

Kde jsem teď? Toto není můj dům

Kupodivu, cítím se jako bych nebyl sám

Whoa omlouvám se kluci, ale musíš jít

Moje mamka a můj taťka si netroufají

s roboty a pozorovali mě, když jsem sám


R.:


Věci nebyly od mých narozenin

Šli jsme do Fazbear's, byl to nejhorší den

Teď pláču, někdo mi pomohl

??? Když jsem otevřel oči, oni mě obklopili

Proč jsem to musel být já

Nikdo jiný mi nevěří

Nic tu není, dej mi pokoj

Možná, že smrt mě osvobodí

Ne, nevstávám lehce

Nenechám košíček, aby mě snědl

Vy nejste skuteční, já zavolám vašim klamám

Wah Opravdu mě to vyděsilo

Dokonce, když oni nejsou obchodní

Jsem číslo 1 v Fredbearově úderním seznamu

Čas pro noční můry jít pryč

Nikdo ti neřekl? My tady pobýváme


R.:


Celkem:5799
Vaše návštěvy:3